Share:

Gestión Inteligente del auto-aprendizaje de las comunicaciones a través de la Web

Acronym:    COMALAWEB Fase II
Code:    DURSI 2005MQD 00077
Funder:    Catalan Government
Start date:    2005 September 1st
End date:    2007 August 31st
Keywords:    Aprenentatge en xarxa, Actualització Dinàmica dels continguts, Creació automàtica d'itineraris d'estudi, Objectes d'aprenentatge, Laboratori Virtual, Comunicacions digitals
Web site:    http://tecnav.upc.es  
Partners:    Dpt. of Signal Theory and Communications, EPSC, EPSEVG, EUETIT and Telecom BCN
SPCOM Participants:    Margarita Cabrera Bean, Pau Closas Gómez, Juan Fernández Rubio, Carles Fernandez Prades, Olga Muñoz Medina, Francesc Rey Micolau, Josep Sala Alvarez and Javier Villares Piera
SPCOM Responsible:    Margarita Cabrera Bean
Related links:    COMALAWEB

Summary

Plataforma digital multimedia, anomenada COMalaWEB.
La plataforma accessible amb software lliure, vol oferir suport als estudiants de les assignatures de Comunicacions I, Comunicacions II i Laboratori de Comunicacions I, mitjançant material electrònic (llibre multimedia, exercicis d’aplicació i simuladors en forma d’applet entre d’altres).

Conference publications

[1] Margarita Cabrera-Bean, P. Closas Gómez, A. López Salcedo, X. Giro and F. Rey Micolau, "Proyecto de Innovación Docente COM@WEB (COMunicaciones en la WEB) ", Simposio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Educación., September 2007, pp. 113 - 120.

[2] Margarita Cabrera-Bean, J. Fernández Rubio, X. Giro, P. Closas Gómez, F. Rey Micolau, C. Fernandez Prades, J. Sala Alvarez, Javier Villares, A. Gasull and J. R. Casas, "Projecte COM@WEB: plataforma web d'aprenentatge intel", Jornada de Presentació de resultats de projectes de millora a la docència, June 2007.